Chứng nhận chất lượng – Tri Duc Food

Chứng nhận chất lượng

 

Toàn bộ các sản phẩm của Trí Đức được sản xuất trên hệ thống máy móc thiết bị hiện đại, được kiểm soát chặt chẽ theo hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO do các tổ chức uy tín chứng nhận. Đồng thời, tất cả các sản phẩm của Trí Đức đều đảm bảo thực hiện công bố đầy đủ theo qui định của pháp luật và luôn luôn có sự giám sát trực tiếp cũng như gián tiếp của các cơ quan chức năng.

Chúng tôi tự tin khẳng định, với qui trình kiểm soát này cùng với sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan chức năng, các sản phẩm của Trí Đức khi xuất hàng đều đảm bảo chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm theo đúng các tiêu chuẩn đã công bố.

Chiến lược phát triển sản phẩm của Trí Đứctừ trước tới nay vẫn luôn hướng đến sự an toàn và lợi ích sức khỏe của người tiêu dùng cả về thể chất và trí tuệ.

Trí Đức cam kết cung cấp đầy đủ và trung thực những thông tin về sản phẩm như thành phần, hướng dẫn bảo quản để sử dụng giúp người tiêu dùng lựa chọn và sử dụng sản phẩm của Trí Đức một cách tối ưu và hài lòng.

Sau đây là một số chứng nhận Trí Đức đạt được: