Chuỗi cung ứng – Tri Duc Food

Chuỗi cung ứng

Xây dựng mục tiêu phát triển lâu dài và bền vững đối với các nhà cung cấp trong và ngoài nước là mục tiêu chính của Trí Đức nhằm đảm bảo nguồn cung cấp nguyên liệu không những ổn định về chất lượng mà còn ở giá cả rất cạnh tranh.

Nhu cầu nguyên liệu của Trí Đức không ngừng tăng nhanh trong nhiều năm qua.

     HỆ THỐNG LIÊN KẾT: hệ thống liên kết đã phát triển với các nhà nông,vựa nông sản và cung cấp nguyên liệu sản xuất nông sản xuyên suốt Việt Nam.

     CHUỖI CUNG ỨNG: chất lượng đảm bảo cho cả chuỗi cung ứng (từ khâu nguyên liệu đầu vào cho tới đóng gói thành phẩm)

     TIÊU CHUẨN NHÀ MÁY: quản lí sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 22000:2005

     NHÀ MÁY: nhà máy rộng 3500m2 và kho hàng rộng 12000m2

     THUẬN LỢI GIAO TIẾP: chúng tôi tạo thuận lợi cho việc giao tiếp,liên lạc một cách tốt nhất cho khách hàng.

     SẢN XUẤT THEO CẦU: sản xuất chế biến theo yêu cầu của khách hàng.

     AN TOÀN THỰC PHẨM: sản phẩm đạt chất lượng tiêu chuẩn rau sạch và được chứng nhận của bộ y tế về VSATTP.