Gift card
0 Sản phẩm
  • login
  • login

Văn hóa

Văn hoá Doanh nghiệp là nét đẹp truyền thống của mỗi công ty, Trí Đức Food cũng có những đặc trưng văn hóa cụ thể riêng biệt để khẳng định bản sắc riêng của mình.

Văn hoá doanh nghiệp có vị trí và vai trò rất quan trọng trong sự phát triển của mỗi doanh nghiệp, bởi vì bất kỳ một doanh nghiệp nào nếu thiếu đi yếu tố văn hoá, ngôn ngữ, tư liệu, thông tin nói chung được coi là tri thức thì doanh nghiệp đó khó có thể đứng vững và tồn tại được. Vì vậy, có thể khẳng định văn hoá doanh nghiệp là tài sản vô hình của mỗi doanh nghiệp, và là nền tảng của sự phát triển.

Các thành viên trong gia đình Trí Đức Food đều thấm nhuần được những giá trị và chuẩn mực của văn hoá công ty.

Cụ thể:

Thứ nhất: Trí Đức Food luôn đặt chữ "Tín" lên hàng đầu, chữ "Tín" đối với khách hàng, chữ "Tín" đối với bạn hàng, đối tác, và với cả tất cả nhân viên đang cống hiến hết sức mình vì sự phát triển của gia đình Trí Đức Food.

Thứ hai: được thể hiện ngay trong công việc hàng ngày như: luôn tuân thủ những quy tắc cơ bản trong Công ty; trung thực trong công việc; tác phong cá nhân; giữ gìn vệ sinh chung; bảo vệ tài sản Công ty;…

Cao hơn nữa là nền tảng cho các hành động chính là niềm tin, nhận thức, suy nghĩ và cảm xúc ăn sâu vào tiềm thức mỗi thành viên trong Công ty Trí Đức Food.

Vì vậy văn hoá doanh nghiệp là cái nhìn đầu tiên mà mỗi doanh nghiệp luôn cần phải lưu tâm tới. Xây dựng môi trường văn hoá trong mỗi doanh nghiệp để tất cả nhân viên có thể thấy được môi trường làm việc của doanh nghiệp cũng chính là môi trường sống của họ.