Gift card
0 Sản phẩm
 • login
 • login

Phương châm

PHƯƠNG CHÂM LÀM VIỆC:

Trí Đức Food dựa trên một số nguyên tắc tiêu chuẩn để giúp doanh nghiệp của chúng tôi hoạt động và phát triển tiến bộ cho đến nay là:

VỚI CÁC KHÁCH HÀNG VÀ NHÀ CUNG CẤP:

 • Bảo vệ nguyên tắc làm việc tận tâm, uy tín, và có trách nhiệm.
 • Giá cả cạnh tranh.
 • Hướng tới giảm chi phí hoạt động qua Good Manufacturing Practice và tăng năng suất.
 • Hạn chế các hoạt động sử nhiều lao động bằng tay chân và thay thế bằng máy móc. Cải tiến công nghệ và quy mô.
 • Tạo thuận tiện liên lạc và hỗ trợ các đối tác, khách hàng một cách tốt nhất.
 • Nâng cao chất lượng sản phẩm. Theo tiêu chuẩn do khách hàng đề ra, cũng như đưa ra các đề xuất để cải tiến chuỗi cung ứng.
 • Mong muốn hợp tác lâu dài với các đối tác, đặc biệt với các bạn hàng thể hiện nhiệt tâm và phương châm cùng có lợi cho các bên.
 • Đặt niềm tin và sư tôn trọng vào nhân viên.
 • Mỗi người nhân viên là thành viên của gia đình Trí Đức Food.
 • Trọng dụng nhân tài.
 • Trong dụng nhân viên trung thành.

VỚI NHÂN VIÊN: 

 • Đặt niềm tin và sự tôn trọng vào nhân viên.
 • Mỗi người nhân viên là thành viên của gia đình Trí Đức Food.
 • Trọng dụng nhân tài.
 • Trọng dụng nhân viên trung thành..