Gift card
0 Sản phẩm
  • login
  • login

Con người

Con người là yếu tố quan trọng nhất trong mọi hoạt động của doanh nghiệp. Ngay từ khi thành lập, Trí Đức Food đã nhìn nhận con người là tài sản quý giá nhất, là yếu tố quan trọng hàng đầu cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, nhất là trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế mạnh mẽ như hiện nay.

Trí Đức Food đã hết sức chú trọng việc xây dựng môi trường làm việc tốt nhất dành cho các nhân viên của mình, chính sách lương, khen thưởng hậu đãi phù hợp với trình độ và năng lực nghiệp vụ của nhân viên, đồng thời Trí Đức Food cũng ban hành những chính sách cụ thể, khuyến khích sự đóng góp công sức của từng cá nhân.

Chúng tôi tin rằng, đại gia đình Trí Đức Food là nơi gắn bó mật thiết giữa các thành viên thân thiện, cởi mở, nhiệt huyết và có trách nhiệm cao trong mỗi công việc của chính mình, và cũng là những nhân tố quan trọng tạo nên sự thành công của doanh nghiệp.